Skip to main content

Metropolian Open edX alustan tietosuojaseloste - Privacy Policy of Metropolia Open edX platform

Henkilötietolaki/Data protection act (523/99) 10 §

Päivitetty/updated: 3.1.2018


Palvelun nimi

Name of the service

Open edX oppimisalusta Open edX learning management system

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Controller of the personal data file and a contact person

Metropolia Ammattikorkeakoulu

helpdesk@metropolia.fi

Matti Peltoniemi

Helsinki Metropolia UAS

helpdesk@metropolia.fi

Matti Peltoniemi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

The purpose of the processing of personal data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

 • Open edX:n käyttöoikeuksien hallintaan,
 • Open edX:n edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten arviointiin Open edX:ssä.

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen

Personal data is used for

 • user authorization in Open edX
 • making it possible to contact users of Open edX
 • management of learning and grading of students in Open edX

Personal data in the log files of the server is used for

 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service

Käsiteltävät henkilötiedot

Personal data processed

Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • EPPN (eduPersonPrincipalName)

Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi:

 • Palveluun asettamasi palveluprofiili

Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:

 • Name
 • Email address
 • EPPN (eduPersonPrincipalName

Following information given to the service by yourself is also collected

 • Your profile in the service

Henkilötietojen säilytysaika

Storage period of personal data

Henkilötietoja säilytetään palvelussa palvelun koko voimassaoloajan.

Your personal data is stored for all the lifetime of the service.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

In the network SSL technology is used to protect personal data.

In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Regular transfer of personal data to third parties

Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähköpostiosoitteensa muille henkilöille sekä täyttää profiiliinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Open edX user's name will be shown to other Open edX users. Open edX user can select if his/her email address will be shown to other Open edX users. Open edX user can add personal information to his/her profile that can be shown to other Open edX users.

Otherwise personal information won't be transferred to third parties.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Right of accesss personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimelle, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored about you contact the contact person above.

Virheellisten tietojen oikaisu

Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä.

Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. yhteyshenkilöön.

Contact your home organisation to correct the personal data that is fetched from there.

Contact the contact person above to correct other personal data.