Skip to main content

Diabeteshoitaja 2018

Enrollment is Closed

About This Course

Koulutuksen keskiössä on diabetespotilaan asiakaslähtöinen, moniammatillinen hoito ja sen kehittäminen. - Työn edellyttämät osaamisvaatimukset ja työrooli - Diabetes ja siihen liittyvät lisäsairaudet - Diabeetikon omahoidon tukeminen ja hoitoverkostot - Digitaaliset palvelut diabeetikon hoidossa - Diabeetikon voimavaroja tukeva ohjaaminen - Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy - Asiakaslähtöinen prosessien johtaminen ja kehittäminen Koulutuksen tuottama osaaminen on Master / EQF 7 -tasoa, joka tarkoittaa sitä, että koulutus on hyväksi luettavissa ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opintoihin.

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina ja edellyttää tietoteknisiä perustaitoja. Koulutukseen sisältyy luentoja ja vuorovaikutteisia tehtäviä verkossa, webinaareja ja verkkotutorointia. Koulutuksen alussa on kaksi lähipäivää, joissa orientoidutaan koulutuksen sisältöön ja verkko-opiskeluun. Myös diabeetikon ohjaukseen liittyvä simulaatiopäivä on lähipäivänä opintojen keskivaiheilla. Koulutuksen myöhemmässä vaiheessa on vielä kaksi lähipäivää. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus alkaa 29.-30.10.2018 ja päättyy joulukuussa 2019. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kenelle?

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt, jotka työssään kohtaavat diabeetikkoja.

Course Staff

Course Staff Image #1

Katja Åker

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Mari Virtanen

Biography of instructor/staff member #2

Heli Thomander

Biography of instructor/staff member #3

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    D18
  2. Classes Start

  3. Classes End