Skip to main content

Digitaalisen median algoritmit

Enrollment in this course is by invitation only

Opintojaksossa tutustutaan ohjelmistojen kehityksessä yleisesti käytettyihin tietorakenteisiin (listat, pinot, jonot, puurakenteet ja verkot) sekä niiden käsittelyssä tarvittaviin algoritmeihin, kuten hakuun ja lajitteluun.

Opintojaksolla käytetään Python-ohjelmointikieltä, joka opiskellaan tarvittavassa laajuudessaan opintojakson alussa.

Opettaja: Hannu Markkanen